Prenájom prevozné značky typu “C”

Ponúkame na prenájom prevozné značky typu “C”. Zapožičanie je možné na ľubovoľný počet dní, samozrejmosťou je aj platné zákonne poistenie a slovenská diaľničná známka. Značky sú určené na vybavenie kontroly originality, technickej kontroly a emisnej kontroly pre individuálne dovezené osobné vozidlá, prípadne na skúšobné a predvádzacie jazdy pre predajcov vozidiel. Prevozné značky typu “C” nie je možné používať mimo Slovenska.

Ako to celé prebieha?

Kontaktujete nás telefonicky alebo emailom a dohodneme si termín zapožičania prevozných značiek typu “C”. Prevozné značky spolu s potvrdením o zaplatení zákonnej poistky si vyzdvihnete osobne v Bratislave. Značky si namontujete na vaše vozidlo a na dohodnutú dobu nájmu používate. Vediete evidenciu jázd ako je to vyžadované podľa zákona a priloženého poučenia o použití prevozných značiek. V prípade, že potrebujete dobu nájmu predĺžiť, kontaktujete nás ešte pred skončením doby nájmu. Počas aktívnej doby nájmu máte prednostné právo na jej opätovné predĺženie. Po skončení doby nájmu nám ich osobne vrátite buď v sídle spoločnoti IsaTrade, s.r.o. alebo po predchádzajúcej dohode na inom mieste v rámci Bratislavy.

Koľko ma to celé bude stáť?

Cena za prenájom prevozných značiek typu “C” je 35 EUR bez DPH / 7 dní. Značky si je možné požičať aj na kratšiu dobu avšak minimálna účťovaná suma je 35 EUR bez DPH.

Vratná záloha vo výške 100 EUR je splatná pri prevzatí prevozných značiek. V prípade vrátenia prevozných značiek a dokladov bez poškodenia Vám bude vratná záloha vyplatená späť v plnom rozsahu.

Ako nás kontaktovať?

V prípade záujmu o prenájom prevozných značiek nás kontaktujte na:
0917 909 892 alebo emailom na info@isatrade.sk.