Firemné údaje

IsaTrade, s.r.o.

Štefánikova 33

Bratislava

811 05

Slovensko

IČO: 50 163 311

DIČ: 2120202469

IČ DPH: SK2120202469

Ako nás môžete kontakovať

+421 917 909 892

info@isatrade.sk

Bankové spojenie

VÚB Banka

IBAN: SK79 0200 0000 0046 7823 9558

SWIFT: SUBASKBX

Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK60 0900 0000 0051 1665 7840

SWIFT: GIBASKBX