Prenájom prevozné značky typu “C”

Ponúkame na prenájom prevozné značky typu “C”. Zapožičanie je možné na ľubovoľný počet dní, samozrejmosťou je aj platné zákonne poistenie a slovenská diaľničná známka. Značky sú určené na vybavenie kontroly originality, technickej kontroly a emisnej kontroly pre individuálne dovezené osobné vozidlá, prípadne na skúšobné a predvádzacie jazdy pre predajcov vozidiel. Prevozné značky typu “C” nie je možné používať mimo Slovenska.

Ako to celé prebieha – deväť jednoduchých krokov

1 Dohodnutie termínu

Kontaktujete nás telefonicky alebo emailom a dohodneme si termín zapožičania prevozných značiek typu “C”.

2 Platba za prenájom

Vystavíme vám faktúru za prenájom prevozných značiek. Faktúra musí byť uhradená pred odovzdaním.

3 Miesto odovzdania

V deň dohodnutého termínu zapožičania si dohneme miesto odovzdania prevozných značiek.

4 Odovzdanie značiek

Prevozné značky spolu s bielou kartou, knihou jázd a potvrdením o pridelení prevozných značiek vám budú osobne odovzdané.

5 Poučenie o používaní

Pri preberaní prevozných značiek budete poučený o ich používaní a podpíšete ich prebratie.

6 Montáž značiek

Značky si namontujete na vaše vozidlo a na dohodnutú dobu nájmu používate.

7 Evidencia jázd

Vediete evidenciu jázd ako je to vyžadované podľa zákona a priloženého poučenia o použití prevozných značiek.

8 Predĺženie prenájmu

V prípade, že potrebujete dobu nájmu predĺžiť, kontaktujete nás ešte pred skončením doby nájmu. Počas aktívnej doby nájmu máte prednostné právo na jej opätovné predĺženie.

9 Odovzdanie značiek

Po skončení doby nájmu nám ich osobne vrátite buď v sídle spoločnoti IsaTrade, s.r.o. alebo po predchádzajúcej dohode na inom mieste v rámci Bratislavy.

Koľko ma to celé bude stáť?

Cena za prenájom prevozných značiek typu “C” je 55 EUR s DPH / 7 dní. Značky si je možné požičať aj na kratšiu dobu avšak minimálna účťovaná suma je 55 EUR s DPH.

Vratná záloha vo výške 100 EUR je splatná pri prevzatí prevozných značiek. V prípade vrátenia prevozných značiek a dokladov bez poškodenia Vám bude vratná záloha vyplatená späť v plnom rozsahu.

Ako nás kontaktovať?

V prípade záujmu o prenájom prevozných značiek nás kontaktujte na:
0917 909 892 alebo emailom na info@isatrade.sk.